επιβιώνω

επιβιώνω
επιβίωσα, αμτβ.
1. ζω ακόμη ύστερα από κάτι, επιζώ, εξακολουθώ να ζω.
2. επιζώ μετά την καταστροφή ή το θάνατο άλλων.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • επιβιώνω — επιβιώνω, επιβίωσα βλ. πίν. 3 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • επιβιώνω — (AM ἐπιβιῶ, όω) επιζώ, εξακολουθώ να ζω μετά από κάποιο γεγονός («ἐπεβίω δὲ δύο ἔτη καὶ ἕξ μῆνας») νεοελλ. 1. διατηρώ τη δύναμη ή την αξία μου μετά από κάποιο (δυσάρεστο συνήθως) γεγονός 2. καταφέρνω να διατηρούμαι στη ζωή ή σε δραστηριότητες… …   Dictionary of Greek

  • επιβίωση — η 1. παράταση, διατήρηση τής ζωής μετά από κάποιο γεγονός 2. διατήρηση στη ζωή παρά τις μεγάλες δυσχέρειες 3. το φαινόμενο κατά το οποίο εκδηλώσεις παλιότερου πολιτισμού διατηρούνται σε περισσότερο εξελιγμένες βαθμίδες μολονότι έχουν εκλείψει οι… …   Dictionary of Greek

  • μεταβιώνω — (Α μεταβιῶ, όω) νεοελλ. ζω μετά θάνατο αρχ. επιζώ, επιβιώνω έπειτα από ένα γεγονός, ιδίως καταστρεπτικό …   Dictionary of Greek

  • παρεπιμένω — Α [επιμένω] 1. εξακολουθώ να μένω 2. εξακολουθώ να υπάρχω, επιβιώνω …   Dictionary of Greek

  • περιβιώ — όω, Α 1. επιζώ, επιβιώνω 2. (στον μέλλ.) διατηρώ κάποιον στη ζωή («φαρμακοὺς οὐ περιβιώσετε», ΠΔ). [ΕΤΥΜΟΛ. < περι * + βιῶ «ζω» (< βίος)] …   Dictionary of Greek

  • επιζώ — επέζησα 1. αμτβ., εξακολουθώ να ζω και ύστερα από κάποιο γεγονός (π.χ. θάνατο αγαπημένου προσώπου), επιβιώνω. 2. γλιτώνω το θάνατο, σώζομαι από κάποια καταστροφή: Από το βομβαρδισμό επέζησαν λίγοι …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • μένω — έμεινα 1. στέκω στην ίδια θέση ή κατάσταση: Έμεινε ακίνητος από το φόβο του. 2. κατοικώ, διαμένω, παραμένω: Έμεινε δυο χρόνια στη Γαλλία. 3. επιβιώνω, απομένω, διασώζομαι: Δε μένει τίποτε από το μισθό μου. 4. βρίσκομαι σε μια συγκεκριμένη… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”